LainaehdotFatbike polkupyöriä vuokrataan Hukan jäsenille, edellytyksenä aktiivinen jäsenyys. Jäsenyyden ollessa levossa, ei vuokrausoikeutta ole.

Polkupyörän ja varusteiden vuokra maksetaan etukäteen ja vuokraajan on todistettava henkilöllisyytensä.

Polkupyörää ei saa luovuttaa toiselle eikä toisen kuljetettavaksi.

Polkupyörän vuokraaja sitoutuu noudattamaan Suomessa voimassa olevia liikennesääntöjä.

Polkupyörän vuokraaja vastaa vuokratusta polkupyörästä, telineistä ja varusteista niiden täydestä arvosta, kunnes polkupyörä on palautettu. Polkupyörän vuokraaja on velvollinen korvaamaan polkupyörän ja varusteiden vahingot sekä kadonneet osat ja varusteet. Mikäli polkupyörän vuokraaja on aiheuttanut vahingon tahallaan tai jättämällä noudattamatta polkupyörävuokrausehtoja on hän velvollinen korvaamaan vahingon kokonaisuudessaan. Polkupyörässä ilmaantuneista vioista on ilmoitettava välittömästi. Korvausvelvollisuus ei pääty vuokra-ajan päättyessä.

Omavastuu 500 € varkaustapauksessa sekä polkupyörän ollessa korjauskevoton. Käytössä aiheutuneista vahingoista vuokraaja vastaa korjauskustannuksista. Vuokraaja ei voi itse korjata tai korjauttaa polkupyörää.

Vuokrattu polkupyörä on palautettava puhdistettuna sovittuun paikkaan ennen vuokra-ajan päättymistä.

Vuokratun polkupyörän vieminen Suomen rajojen ulkopuolelle on ehdottomasti kielletty.

Polkupyörän vuokralle antajalla on oikeus purkaa tämä sopimus vuokra-ajan kuluessa, mikäli käy ilmi, että polkupyörän vuokraaja ei noudata vuokrasopimuksen vuokraehtoja. Ehtojen vastaisista toimista seuraa vuokrauskielto.

Varaus tehdään www.hukka.net sivuston kautta.

Vuokrakalustoa ja välineitä koskevat erityisehdot:
Asiakkaan tulee tutustua kaluston ja välineistön turva- ja käyttöohjeeseen.
Kalustoa tulee käyttää huolellisesti vain sille tarkoitettuun tavanomaiseen käyttöön.
Lainakalustoa saa käyttää ainoastaan ehtojen sallimassa laajuudessa ja ainoastaan käyttäjän taitotasolle ja osaamiselle soveltuvissa suorituspaikoissa.
Asiakas käyttää kaikkea kalustoa varusteineen aina omalla vastuullaan.
Asiakkaan tulee palauttaa kalusto välittömästi lainauksen jälkeen sovittuina palautusaikoina sovittuun paikkaan puhdistettuna ja muutoinkin samassa kunnossa kuin se oli lainalle luovutettaessa.
Vuokraajan on ilmoitettava viipymättä Hukka Oy:lle, mikäli palautus viivästyy.
Hukka Oy:lla on oikeus periä ylimenevältä ajalta 25€ jokaisesta myöhästyneestä 30 minuutista. Esimerkiksi 1.5 tunnin myöhästyminen tarkoittaa 75 euron myöhästymismaksua, mikäli muuta ei ole erikseen sovittu.
Asiakas vastaa kuljetus-, turvallisuus- ja muiden määräysten noudattamisesta.
Asiakas on velvollinen ilmoittamaan kaikista välineissä ilmenevistä vioistaHukka Oy:lle välittömästi.
Hukka Oy vastaa kaluston normaalista kulumisesta aiheutuvista korjaustoimenpiteistä.
Hukka Oy ei vastaa kaluston käytöstä tai rikkoutumisesta vuokraajalle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä tai välittömistä kustannuksista tai vahingoista.
Hukka Oy ei sitoudu toimittamaan rikkoutuneen vuokrauksen kohteen tilalle uutta laitetta, eikä korvaamaan työn keskeytymisestä aiheutuneita välillisiä tai välittömiä kustannuksia.
Vuokrakalusto on Liikuntakeskus Hukka Oy:n omaisuutta. Vuokrakalusto voi olla myös vuokrattu tai leasattu muilta toimijoilta.
Valitukset:
Mahdolliset valitukset on aina tehtävä heti tai viimeistään viikon kuluessa vuokrauksen päättymisestä.
Mikäli asiaan ei saada tyydyttävää ratkaisua tai siihen liittyy korvausvaatimus, tulee valitus lähettää kuukauden kuluessa vuokra-ajan tai varaustapahtuman päättymisestä kirjallisesti.
Liikuntakeskus Hukka Oy pyrkii käsittelemään valituksen mahdollisimman nopeasti kuitenkin enintään kuukauden kuluessa.

Powered by Confirma (www.confirma.fi)